Jdi na obsah Jdi na menu

Organizační řád

  

1.Provozní doba.
Vyučování v BŠ probíhá každý všední den, v době od 15 do 18 hod. dle rozvrhu, v baletních sálech Velkého i Nového divadla. Lekce jsou v rozsahu 60 až 90 min. V případě nemoci vyučujícího lektora, je vedoucí BŠ povinna zajistit odpovídající náhradu, nebo po domluvě s rodiči žáků zajistit náhradní lekci. Všechny lekce zrušené lektorem musí být nahrazeny.

V době školních prázdnin, svátků nebo výjimečných např. chřipkových prázdnin se nevyučuje.

Lekce mohou být ve výjimečných případech zrušeny či přesunuty i z důvodů divadelního provozu.


2.Zápis 
přijetí do BŠ probíhá na základě ověření minimálních pohybových, rytmických a sociálních schopností při zápisu a následném rozhodnutí vedoucí BŠ o přijetí.

K přijetí žáka k výuce je třeba odevzdat řádně vyplněný evidenční list a souhlas se zpracováním osobních údajů  (GDPR).


3.Školné 
se platí na celý školní rok provedením platby na účet
279936833 /0300 , v.s. 602040,  a to nejpozději do konce října.  Zaplacené školné se nevrací!!

Výjimkou jsou pouze dlouhodobé zdravotní důvody, které musí být doloženy lékařskou zprávou. V tomto případě lze vrátit poměrnou část školného.

 

  

4.Ukončení docházky.
Vedoucí BŠ může ukončit docházku žáka písemným rozhodnutím v případě opakovaného porušování školního řádu,  nebo v případě kázeňských přestupků. V tomto případě se školné nevrací.

 

 5.Předávání dětí.
V případě dětí ve věku 4-7let jsou rodiče povinni předávat dítě osobně nebo v zastoupení zákonného zástupce. Dále přebírá zodpovědnost pedagog.
Bez dohledu lektora je zakázán samostatný odchod žáků na baletní sál.

 

Ve Velkém divadle žáky přebírá lektor v šatně u baletního sálu. V Novém divadle žáky přebírá lektor v čekárně u vrátnice.  Po zakončení taneční lekce pedagog dohlíží na odchod starších žáků a osobně předává rodičům či zák. zástupcům žáky mladší (4-7let).

6.Omlouvání dětí z docházky.
Nepřítomnost dítěte je vhodné oznámit vyučujícímu pedagogovi nejpozději 10 min. před začátkem lekce, a to formou sms zprávy či telefonicky.

 

7.Konzultace s rodiči.
Vyučující je povinen na přání rodičů poskytnout informace o
prospěchu dítěte, a to telefonicky nebo osobně (mimo dobu lekce).
Je možné sjednat schůzku přímo s vedoucí BŠ.

 

8.Občerstvení.
Přibližně v polovině každé lekce určí pedagog pětiminutový tzv. oddechový
čas pro použití toalet či občerstvení formou nápojů, v žádném případě jídla.
Je zakázáno nosit na baletní sál jídlo!!!


 9.Uspořádání hodiny.
Každá taneční lekce je uspořádána a vedena v souladu s fyzickými
a psychickými předpoklady žáků - odpovídající jejich věku a možnostem.

10.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dítěte.
Během lekce za dítě zodpovídá lektor a vědomě se vyvaruje nebezpečných či obtížných prvků, cviků a úkolů.
Dohled lektora trvá i v době tzv. odd. času. Lektor též zajišťuje soc. klima, tedy eliminuje jakékoliv hrozby, násilné akty, patologické jevy (šikana,týrání,drogy).